Verificare despăgubiri ANRP

La data de 25 ianuarie 2017 a intrat în vigoare ”Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art.31 alin.(2) şi art.41 alin.(4) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi din titlurile de plată emise în condiţiile art.10 alin.(6) din Legea nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art.41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.726 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr.57/2015 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art.10 alin.(6) din Legea nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art.41 alin.(4) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.80 din 30 ianuarie 2015.”

Conform alin.4) al ART.2 din anexa la noua procedură de plată a sumelor din titlurile de plată, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site numărul recipisei de consemnare specială pentru fiecare titlu de plată.

Pentru a obţine informaţii cu privire la plăţile efectuate până în prezent apăsaţi aici

Sursă: Ministerul Finanţelor Publice

Contact