Istoric ANRP

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 361 din 28 aprilie 2005, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale fără personalitate juridică, în subordinea Cancelariei Primului Ministru. Noua instituţie a înglobat Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, dar şi personalul şi activitatea Departamentului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, din cadrul Cancelariei Primului Ministru.

Ulterior, după modificările legislative aduse prin Legea nr. 247/2005 cadrului normativ care reglementează restituirea proprietăţilor preluate în mod abuziv de către regimul comunist, s-a impus modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 240 din 16 februarie 2006, A.N.R.P. a primit atribuţii suplimentare, precum cele de a coordona şi controla aplicarea legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile publice şi comisiile de fond funciar sau de a asigura funcţionarea Secretariatelor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi Comisiei Speciale de Retrocedare.

În 2007, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a capătat personalitate juridică şi a trecut în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.

În contextul modificărilor fundamentale aduse legilor de restituire a proprietăţilor, prin adoptarea Legii nr. 165/2013, a apărut din nou necesitatea reorganizării Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 572 din 30.07.2013 a fost abrogată HG nr. 361/2005. Autoritatea a trecut din subordinea Ministerului de Finanţe în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

Sursă: Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Contact